Historia

SOLGÅRDENS HISTORIA I KORTHET

Solgården har efter den renovering  , som inleddes år 1991  , fått delvis nytt utseende . Hur den ursprungligen såg ut framgår av bilderna i     utställningen i Solgårdens entré. Under renoveringen, när det gamla kommit i dagen, har det ofta spekulerats kring huset öden och äventyr . Det har uppstått ett behov att få veta huset historia. Solgården med dess många manniskoöden skulle säkert ge stoff till en hel bok . Här följer en historik i all korthet:

   År 1900 köper Kronolänsmannen Johan Oscar Rendahl en bit mark av gården Ingabo . Han bygger där en villa  ,  som han kallar Villa Lugnvik . Det sägs  , att kronolänsmannen gärna ville bo på den plats där det blivande stationssamhället skulle ligga . En tidig stakningsplan gav hopp om att Villa Lugnvik skulle ligga centralt . Men det blev nya stakningsplaner. Villa lugnvik låg vackert men inte centralt .

  År 1912 säljer Oskar Rendahl sin villa till sjuksyster  , fröken Thora Strömsten , som döper om Villa Lugnvik och kallar den för Solgården . Under hennes ledning bygs Solgården ut med en ”logementsflygel” och ett antal mindre hus runt omkring .  Det utvidgade Solgården blir sjukhem för TBC-patienter . Det enda botemedel man känner till är god och närande mat , frisk luft och vila . Under många år är alltså Solgården en plats dit man kommer med hopp om att bli frisk  ,  för många grusas dock det hoppet . Som mest vistas ca 45 patienter här ,  ett mindre antal vintertid.

   År 1926 köper   J N Andersson och hustrun Elin Andersson Solgården ,  som fortfarande är sjukhem . Antalet patienter minskar kraftigt under denna tid.

   År 1930 är det dags för ägarbyte igen  , John Kejser och Anna Sundberg båda före detta patienter , köper sjukhemmet Solgården . Men under denna tid går läkarvetenskapen framåt . Det finns efterhand mediciner som utgör effektiva botemedel mot TBC . Ännu i början av 40-talet är Solgården fullbelagd , men under kriget kommer allt färre sjuka .  En epok i byggnadens historia går mot sitt slut.

   År 1945 köps Solgården av Aron Hallman och blir flyktingförläggning under två år.

   År 1947 får Solgården en ny funktion . Den köps nämligen av Roy Östberg   , som gör Solgården til pensionat . En kort tid inleds med bröllop och andra festligheter . Det visar sig dock svårt att driva verksamheten och Solgården säljs på nytt .

   År 1950 köper Enskede Skollovskoloniförening Solgården . Nu fungerar Solgården som välbehövlig rekreationsplats för storstadsbarn . denna period i Solgårdens historia varar i tre decennier.

   År 1957 utfärdas gåvobrev till Farsta Skollovskoloniförening.

   År 1981 uppgår Farsta i Stockholms kommun och gåvobrev utfärdas detta år . Vid den här tiden håller koloniverksamheten på att upphöra. Solgården står tyst.

   År 1990 utfärdas ett gåvobrev till Stiftelsen Solgården . Renoveringsarbetet påbörjas och dess historia kan man följa med hjälp av bildutställningen i Solgårdens entré .